Songs & Lyrics


Swedish Folk Songs 2016

 
 Recorded and mixed by Otto Wellton, Kingside Studio, Marielund, Sweden
 Mastered by Stockholm Mastering
 Produced by Irmelin
 All arrangements by Irmelin


Bridal Poem & Drinking Song [Bröllopskväde & Skänklåt] - after Olof Tillman, Dala-Floda, Blecko Anders Olsson, Orsa

Midsummer polska [Midsommarpolska] - after Josefina Andersson, Flenmo, Mellö

Hägermors´s herding calls [Lockrop efter Hägermor] - after Hägermor, Gimsbärke

 
North Sea Stories 2013


 Recorded by Petter Eriksson, Studio Epidemin, Gothenburg, Sweden
 Mixed och mastered by Johannes Lundberg, Studio Epidemin, Gothenburg, Sweden
 Produced by Irmelin
 All arrangements by IrmelinFollow the heron - lyrics & music by Karine Polwart

Gammelkäring - trad. after Hanne Kjersti Yndestad, Norway

Gammelkäring - trad. after Hanne Kjersti Yndestad, Norway


Gyldene Freden 2008


 Recorded by Jan Wibeck, SAMI, Stockholm, Sweden
 Mixed and mastered by Martin von Schmalensee, Kingside, Stockholm, Sweden
 Produced by Irmelin
 All arrangements by Irmelin

Visa i vinden, lyrics & music C. Vreesvijk, arr Irmelin

När solen tänder sina stålar, trad. from Finland/Trosa, arr Irmelin


Kärligheten 2006


 Recorded by Gunnar   Misgeld, Yxlö, Stockholm
 Mixed by Gunnar Misgeld  & Irmelin
 Mastered by Gunnar Misgeld
 Produced by Irmelin & Gunnar Misgeld
 All arrangements by Irmelin


Telegram för Lucidor, lyrics and music C. Vreeswijk, arr by Irmelin

Lapp-Nils, two polska tunes after Måns Olsson, Jämtland, arr Irmelin


Lyrics

Swedish Folk Songs - release Januari 31st 2016


1. Bröllopskväde & Skänklåt / Bridal Poem & Drinking Song
After Olof Tillman, Dala Floda, Dalarna and Blecko Anders Olsson, Orsa, Dalarna

Jag står på ett hus och ser på ett ljus
Min allra käraste bäddar sin säng
Kannor och krus uti vårt hus
Dansa och spela tills dagen blir ljus

Ja vem skall denna skålen tillhöra, min vän så god
Jo den skall nu vårt värdfolk hava med lustigt mod
Det lutar så till, drick, drick som du vill, tre kappar å rad
Så kommer där inte nåt klander åstad
För utan buller och utan bång
Skall denna skålen nu hava sin gång
Till ljusan dag


2. Nu börjar den wackraste tiden på året / Now begins the most beautiful time of the year
Music by Eva Rune
Lyrics from Daniel Hansson's songbook year 1770, Enviken, Dalarna

Nu börjar den vackraste tiden på året
Jorden nu framsticker gräsgröna håret
Lärkan hon sjunger täckt
Trasten med all sin släkt
Gucku han ropar och rördrommen låter
Svalan med sommaren nu kommer åter

Smådjuren som uti lövskogen springa
Alla de nu sina makar sig tinga
Fåglarna även så
Hyggjas hop två och två
Allt vad som udda är lyster att paras
Allt vad som fött är vill moras och faras

Brudgum och bruden som nu äro granna
Visa ock klart att min ord äro sanna
De kunna taga på
En är ej god som två
Ensam är ledsam, båd’ kaller och kulen
Måst’ ligga allena om kallaste julen

Två kunna hyggjas så vackert tillhopa
Två kunna hjälpa varandra ur gropa
Två kunna mera sig
Två kunna flera sig
Två kunna styra båd’ hemma och borta
Två kunna långsamma stunder förkorta

Gud give dessutom vad de helst behaga
Nöjsamma nätter och roliga dagar
Allt vad som ro förstör
Vare stängt utanför
Nöje och löje och fägnad och glädje
Uti en evig tjänst hos dem sig städje

 
3. Tre polskor / Three polska tunes
Jag ser på dina ögon after Petters Erik, Rättvik, Dalarna
Årdalapolskan after Ulrika Fägersten - recorded by A. G. Rosenberg, Sörmland
Grins Hans Jässpodspolska after Börjes Olle, Rättvik, Dalarna

4. Vallvisor / Herding songs
Messmör och sot after Signe Widholm, Bergsjö, Hälsingland
Snälla och Springlöv written down by Anders Jobs in ”Visor och låtar", Dalarna
O sommartid så skön och kär [Vallflickans sommarsång] after Dansar Edvard, Grimsåker, Malung, Dalarna lyrics by
Helje Karin Olsdotter (1867-1936) Holarna, Malung, Dalarna
Nu lider det mot Mikaelidagen after Vifors Erik Larsson, Äppelbo, Dalarna, written down Johannes Skoglund year 1924, recorded by Paul Bäckström "Låtar från Dalarna"
Locklåt after Norbergsmor, Enviken, Dalarna

Messmör och sot på gôlkjorschln min
Messmör och sot på kjorsln
Messmör och sot på gôlkjorschln min
Messmör och sot på kjorsln
Messmör och sot på kjorsln

Snälla och Springlöv och Snötuppa då
Kom alla våra getter så snälle
För nu så ska vi buffra till bergena blå
Till budom och sommarens glädje

Långan en väg har vi att vandra idag
Kom nu, kom nu alla så snälle
Å nu så får vi inte stanna förrän vi har hunnit fram
Till budom och sommarens glädje

O sommartid så skön och kär
Hon på besök i norden är
Att liv och glädje sprida
Den svarta mull är klädd i grön
Och varje gren med löv så skön
I skog, i lunder vida
 
Vad skönhet stor i morgonstund
När solen börjar gå sin rund
Och sig i öster höjer
Då vaknar all naturen opp
Och dagen börjar med nytt hopp
Och all Guds godhet röjer
 
Nu lider det åt Mikaelidagen
Då Sälbokullorna tjänt ut sitt år
Och Sälbokullorna de får då flytta
Och Sälbokullorna de får då flytta
Men aldrig fäller de en enda tår


5. Herr Lloyd / Mr. Lloyd
After Elvina Engström, Malung, Dalarna

Herr Lloyd ifrån England till Sverige hit kom
Att nyttigt och nöjsamt här jaga
Att leka med rovdjuren först litet om
Sen skinnpälsen utav dem taga

Den jägaren är i vårt land välbekant
På jaktäventyren så många
I skogar, i dalar, på berg och på brant
Väl kan han båd' skjuta och fånga

Emellan Tyngeberget och Norra Hån
I en socken man Malung månd' kalla
En ringander björn nu skjuten skall bli
Men kom ej den gången att falla

Med Lloyd uti följe på jakten där var
Elg, Utter och Svensson den arme
Hur oviss vår livstid, vår dödsstund så snar
O Gud över oss dig förbarme

Herr Lloyd med de andra i ringningen ser
Att björnen re'n grävit där hade
Svagt skymlar i buskarna mera och mer
Lloyd ögat till bössan nu lade

Och jägaren slår sig för panna och bröst
Och ropar: min vän har jag skjutit
Och eko i bergen mångdubblat hans röst
Han fasar för blodet som flutit

Herr Lloyd kastar bössan ifrån sig så långt
Nu vill han ej björn skjuta mera
Han river sitt bröst, det blir honom för trångt
Vad gjort är, dock ändras ej mera

Och prästen och domarn herr Lloyd reser till
Vad lag bjuder, det vill han lida
Och änkan, Jan Svenssons, han ock hjälpa vill
Sin dom nu herr Lloyd får avbida

Men nu sitter änkan med barnena små
I fattigdom, sörjer och gråter
Men Gud henne styrke, Gud allt han förmår
Han hjälper, hugsvalar, förlåter

 
6. Stor sak om världen hatar mig / No matter if the world hates me
After Dansar Edvard, Malung, Dalarna

Stor sak om världen hatar mig
Det kan så lite ränta sig
Att äga världens gunst och nåd
I världen finns mången falsker råd
 
Liksom en vattenbubbla skör
Så är det med vår levnad här
Ty den kan hastigt blåsas ut
Så är det med vår levnads slut
 
Ja människan hon är ett spån
Som drives bort mot okänt mål
Ja hon drives bort liksom ett flarn
På livets vilda ocean

 
7. Si Jesus är ett tröstrikt namn / The Name of Jesus Is a Great Comfort
Efter Finn Karin, Mora, Dalarna

Si Jesus är ett tröstrikt namn
Och i all nöd vår säkra hamn
Igenom Jesus får vi nåd
Och finna på det bästa råd

Dig vare pris för livets ord
För dopets bad och nåders bord
Din frid oss här i tiden giv
Och efter döden evigt liv

 
8. Midsommarpolska / Midsummer polska
After Josefina Andersson (1875-1960) Flenmo, Mellösa, Sörmland
Lyrics reworking by Karin Ericsson Back

Kommen nu alla, kommen med fröjd, midsommar att fira
Majstång ska resas här på en höjd, kransar ska vi vira
Blommor på ängen plocka vi må, röda och vita, gula och blå
Kommen nu alla, stora och små, majstången ståtligt sira


9. O tysta ensamhet / Oh Silent Solitude
After Börjes Samuel Hansson, Rättvik, Dalarna
 
O tysta ensamhet
Var skall jag nöjen finna?
Bland sorg som ingen vet
Skall mina dar förrinna
En börda tung som sten
Mig möter vart jag går
Bland tusen finns knappt en
Som kärlek rätt förstår
 
Det är den tyngsta sorg
Som jorden månde bära
Att man skall mista bort
Sin allra hjärtans kära
Det är den tyngsta sorg
Som solen övergår
Att man skall älska den
Man aldrig nånsin får
 
Ett rent och ädelt sinn
En dygd som ensamt blänker
En mun som talar ett
Med allt vad hjärtat tänker
Jag tror en sådan vän
Är mer än mycket rar
Var skall jag finna den
Som dessa dygder har?
 
Emellan dig och mig
Där tändes upp en låga
Där tändes upp en eld
Som är en daglig plåga
Hur skall jag dämpa den
Jag vet alls ingen rå´
Jag sörjer till min död
Om jag dig ej kan få

 
10. I denna ljuva sommartid / In this delightful summer time
After Knekt Lydia Eriksson, Malung, Dalarna
After Land Lars Ersson, Leksand, Dalarna
Olas Lisas vallåt after Norbergs mor, Enviken, Dalarna

I denna ljuva sommartid

Gå ut, min själ, och gläd dig vid

Den store Gudens gåvor
Se, hur i prydning jorden står
Se, hur för dig och mig hon får

Så underbara håvor
 
Av rika löv är grenen full
Och jorden täckt sin svarta mull

Med sköna gröna kläder
De fagra blommors myckenhet

Med större prakt och härlighet

Än Salomos dig gläder
 
När jag hör trastens klara sång
När lärkan jublar dagen lång
Högt ovan fält och backar
Då kan jag icke tiga still
Min Gud, så länge jag är till
För livet jag dig tackar


11. Orsapolskor
Brudpolska after Minå Per, Orsa, Dalarna
Lovar Hans polska after Olle Lindvall, Orsa, Dalarna

12. Jag lyfter mina händer & Min Gud och Fader käre / I lift my hands & My God and beloved Father
Jag lyfter mina händer after Anders Suther, Mora, Dalarna
Min Gud och Fader käre after Anders Hoas, Gammalsvenskby, Ukraina

Jag lyfter mina händer
Upp till Guds berg och hus
Från dem han hjälpen sänder
Och skickar ut sitt ljus
Mig Herren hjälp bejakar
Som jord och himmel gjort
Min bön han ej försakar
Men skyddar mig allt fort

Min Gud och Fader käre
Mitt hjärta prise dig
Och ödmjuk tack dig bäre
Som vakar över mig
Du har ock mig av nåde
I natt bevarat väl
Och frälsat från all våde
Ditt barn till kropp och själ

 
13. Bröllopsmarsch & Låt till Far / Bridal March & Tune to father
Bröllopsmarsch after Sofia Sunde & Elna Fontell, Helsinki, Finland
Låt till Far by Pers Erik Olsson, Östbjörka, Dalarna

Jag bjuder er alla en skål till att dricka
En avskedets skål för vart brinnande hjärta
För nöjen och gamman vi njutit tillsammans
I ungdomens vår

Min ungdom jag måste förlora i striden
Men vad jag förlorar jag vinner med tiden
Vad jag nu hinner, vad nöjen jag vinner
Det roar mig bäst

Adjö vänner alla, jag döljer min smärta
Jag tackar nu eder av brinnande hjärta
Nöjen och heder jag njutit av eder
I flyktiga år


14. Vaggvisor / Lullabies
Stackârs den sôm ä litn after Anna Sjöbom, Enviken, Dalarna
Ti li luten after Sigrid Andersdotter, Hulteberg, Eda socken, Värmland, recorded by Einar Övergaard
Bissen dussen after Emma Pettersson, Lärbo, Gotland
Sov mitt barn after Daniel Steinsland, Valle, Norge

Stackârs den sôm ä litn å snäll å går imella gålan
Hännôr å föttôr ä fullä mä snö, å ögän stå fullô mä tårôr
Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ
Shas i vrå kattn ä grå, gôssan ä små dôm skä sôvâ

Ti li luten
Hosadan lever guten?
Guten lever så - han ligger å speler i fingera små
Jag har förfall, jag får inte gå vall
Jag går på gäle å harver
Ta 'tå dig skonna å mjölka konna'
Ge den lille dricke
Å vädre blåser å björka går
Den lille söver i lulla si

Bissen dussen litet barn
Mamma kommer snart in
Far han går på långe bro
Köper barnet nya skor
Nya skor med spännen
Så sover barnet länge


15. Lockrop efter Hägermor / Hägermor's herding calls
After Hägermor, Gimsbärke, Dalarna

ABOUT SWEDISH FOLK SONGS
IRMELIN
Karin Ericsson Back - Eva Rune - Maria Misgeld

The trees which stand firmly in the earth thanks to their powerful roots, can easily allow their branches to brush against the rest of the world. With their leaves they soak up all the strength that is beyond the reach of those roots. We welcome you to join us on our journey down the path to the sources of songs in the mountains and the deep valleys. Ancient folk songs open up, letting themselves be colored by their encounters with people throughout the ages.

All arrangements by Irmelin
Produced by Irmelin
Recorded and mixed in Kingside Studio, Marielund by Otto Wellton in May & October 2015
Mastered by Stockholm Mastering
Graphic design by Karin Enberg
Photography by Maja Kristin Nylander
Special thanks to our families and sources of inspiration. Thanks to Linda Schenck for help with translation and to Anna-Karin Jobs for beautiful bracelets and mittens.
In memory of Klaus Misgeld.
 

North Sea Stories


1. Det finns en tid för allt
Musik: Eva Rune
Översättning och textbearbetning: Eva Rune
Traditionell bröllopssång/dans från Färöarna

Det finns en tid för allt
Och en är tiden att dansa
Så lys, lys vart hjärta, lys
Det går en ström av glädje
Som löser upp tyngden
Och rosor ska slå ut på tistlar


2. Gammelkäring
Trad efter Hanne Kjersti Yndestad, Norge

Har du sitt någon gammelkäring
Hon gick i gårdom och karda ull
Å har du sitt´ na så lyss´n in´t på na
För hon har lomma full å tala tull


3. The Sound of a Tear Not Cried
Trad efter Karine Polwart, Skottland

Two men came to your ha' door
And you did not let them in
And you did not care
What had brought them there
They were bones covered ower wi' skin

And when you looked again
They were five and ten
All sighing a sorrowful sound
Did you hear the knell
Of the warning bell
Or the howl of a hunting hound

As the night's grew long
Did you hear the throng
Roar like a ralliach tide
Through the rising flood
Did you hear your own blood
Or the sound of a tear not cried

They will wait no more at your ha' door
For their waiting days are done
And there's no lock nor key
That can hold back the sea
There's no chains on the rising sun


4. Follow the Heron
Text och musik: Karine Polwart

The back of the winter is broken
And light lingers long by the door
And the seeds of the summer have spoken
In gowans that bloom on the shore

By night and day we'll sport and we'll play
And delight as the dawn dances over the bay
Sleep blows the breath of the morning away
And we follow the heron home

In darkness we cradled our sorrow
And stoked all our fires with fear
Now these bones that lie empty and hollow
Are ready for gladness to cheer

Long may you sing of the salmon
And the snow-scented sounds of your home
While the north wind delivers its sermon
Of ice and salt water and stone


5. En sjömans begravning
Text: Maria Misgeld, inspirerat av en engelsk sjömansvisa
Musik: Susanne Rosenberg/Maria Misgeld
Tha Thide: Trad efter Angus Kenneth Maciver, The Western Isles, Skottland

Sakta över mörkblå våg
Min älskade jag saknar
Glider skeppets svarta skrov
För rosen och min blomma

Och ur österns purpur famn
Bryter dagens gryning fram

Ej en viskning hörs ombord
Endast tårars stilla flod

Kistan gjord av segelduk
Upp på gammalt sjömansbruk

Varken lilja eller lav
Pryder denna sjömansgrav

Slumra tryggt i havets fång
Under tunga vågors gång

För din brud vi allt talar om
Om vi komma hem någon gång


 6. Da hömin
Trad från Shetland
Översättning och engelsk text: Karin Ericsson Back

Darling, now the day is ending
Evening comes and sleep does too
Home to their nests little birds are flying
Finding their mothers, just like you
All the flowers in the meadow
Falls asleep 'til morning dawn
Close your eyes and let the shadows
Lull you to sleep and get you warm

Hijarta no he´ts dagalee-an
Saft faas da hömin over da ling
Heim til dir nests da ba-i-rds is fleein
De-ir burds ta ghedder o-under wing
Aa da bonni flours is sleepin
Aa da lams is böld an warm
Poorie on da yorn is peepin
Peepin til du will close da wharm

You will hear and learn the good things
Every day will be your wealth
I will try to spread my wings and
Give you strenght and give you health
All the flowers in the meadow
Falls asleep 'til morning dawn
Close your eyes and let the shadows
Lull you to sleep and get you warm


Bis bis by-o, bis bis by-o
Bis bis by-o, bis bis bye


7. Ack jag som många andra
Trad efter Karl Viktor Bondesson från Vessige, Halland, Sverige, 1884

Ack jag som många andra på havet vandra må
Så långt ifrån min hemort på oceanen blå
Bland främmande nationer jag söka skall mitt bröd
Förutan nåra vänner som tröstar i min nöd

I sällskap har jag varit bland engelskmänner här
Å afrikanska sjömän som jämt mitt sällskap är
Därtill med spaniorer, portgisare och så
Ja alla slags nationer under himmelen den blå

När jag från hemmet reste en vän jag hade kär
Å henne i mitt hjärta för varje dag jag bär
När stomarna de tjuta och sjön mot skeppet slå
Min tanke då till vännen och kära hemmet går

På resa till ostindien från engeland vi gick
Då brev ifrån min broder på samma dag jag fick
Han sade goda broder jag dig berättta kan
Att flickan din har tagit en annan fästemann

Jag kan ej rätt beskriva hur ledsen jag då blev
Jag tänkte på de orden som bror min till mig skrev
Jag läste alla breven som jag från henne fått
Där tydligt stodo orden, du har mitt hjärta nått

Hur skall jag nu mig trösta det vet allena Gud
När jorden börjar grönska då vill jag sen gå ut
På oceanen blå, på naturens stolta fält
Min lått är så utfallen min Gud har så beställt

Nu har jag så beslutit i denna vinterns tid
Att aldrig skall en flicka numera narra mig
Ty flickors kärlek varar, ja blott en månads tid
Och är man längre borta så har det ändrat sig

Nu har jag så beslutit i denna vinterns dar
Och därför tar jag hyra till Göteborg jag far
Ty jag vill en gång skåda och se min kära mor
Därtill min kära fader min syster och min bror


8. Så mörk är ej natt
Text: Lina Sandell
Textbearbetning: Maria Misgeld
Musik: Trad Norge
Melodin finns publicerad i "Solørmusikken" av Atle Lien Jenssen

Så mörk er ej natt så hård är ej nöd
Att bönen ej hjälpa förmår
Mitt liv är ett liv i mörker och död
Det är samma i dag som i går
Se dagen är när, om stundom hon synes långt borta

Hon lyser mig genom dödskuggans dal
Och säll är hon bliven för mig
En levande väg till himmelens sal
En källa av sanningen rik
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta

Väl går det emot och tro vad jag ser
Visst kostar det möda och strid
Men ljuset som bar min eviga väg
Är också i stormen min frid
Se dagen är när om stundom hon synes långt borta

Och snart får jag se min vän som hon är
Då sjunger en gladare sång
När frigjord från allt som tynger mig här
Jag står för dess anlet en gång
Och då är hon när och synes ej längre borta
Ja då är hon när och synes ej längre borta


9. Écoutez
Trad efter Ben Benoit, de Tracadie, Acadie, Kanada

Sakta över mörkgrönt vatten synes briggen gå sin gång
Blott en man som synes stå vid rodret
Vakar nordanvindens sång
Himlen purpras vid sin västra rand
Vaka tappre man, du når ej mera strand

Plötsligt kommer stormen, briggen kränger våldsamt av och an
Hon förstoras fruktansvärda vågen
Och på däck är alle man
Främst av alla synes kaptenen stå
Kommenderar hurtigt: skynden upp nu att beslå

En man i tågen klänger, till mastens topp han når
Ett rop i rymden tränger, farväl, jag förlorad går
Blott en krängning och han störtar ner
Krossades mot däck och han reser sig ej mer

Nästa dag är lugnt och stilla, brigger ridit stormen ut
Elementen ha gjort skeppet illa, och en sjöman kämpat ut
Du som slumrar i din enkla skrud
Hälsning för jag till din unga brud


10. The Moving On Song
Text och musik: Ewan MacColl, trad efter Sheila Stewart, Skottland

Born in the middle of the afternoon
In a horse-drawn wagon by the old A5
The big twelve wheeler shooke my bed
You can't stop here the policeman said
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

Born at the tatie lifting time
In an old bowtent in a tatie field
The farmer said, your work's all done
It's time that you were moving on
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

Born in a wagon on a building site
Where the ground was rutted by the trailer's wheels
The local people said to me
You'll lower the price of property
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift

Wintersky was hung with stars
And one shone brighter than the rest
No wise men came bearing gifts
Instead the order came to shift
You better get born ´n someplace else
So move along, get along, move along, get along
Go, move, shift


11. Ingen fågel flyger så högt
Trad efter Eli Storbekken, Norge
Översättning och textbearbetning: Karin Ericsson Back

Ingen fågel flyger så högt
Som svalorna med sina ungar
Och ormen stinger ej så hårt
Som mannens falska tunga


12. The Death of Queen Jane
Trad efter Karine Polwart, Skottland

Queen Jane lay in labour full six days or more
Till the women grew weary and the midwives gave o'er
They sent for King Henry to come with great speed
To be with Queen Jane in her hour of need

King Henry came to her and sat by her bedside
Saying what ails thee my Jeannie, what ails thee my bride?
O Henry O Henry do this one thing for me
Rip open my right side and find my baby

O Jeannie, O Jeannie that never will do
It would lease thy sweet life and thy young baby too
She wept and she wailed and she fell into a swoon
They opened her right side and her baby was found

Well the baby was christened the very next day
While his poor dead mother a mouldering lay
Six men went before her and four more travelled on
While loyal King Henry stood mourning alone

He wept and he wailed until he was sore
Saying the flower of all England will flourish no more
He sat by the river with his head in his hands
Saying my merry England, is a sorrow full land


13. Minnie of Shirva's Cradle Song
Trad Shetlandsöarna
Översättning och textbearbetning vers 2-4: Karin Ericsson Back
Arr: Craig Morgan Robson/Irmelin

The boat comes in and it goes away
It hives the sails and off she geh
Hush a baa baa, don't you fear
Nothing will happen while mama's near

The sheep they baa and the craas they cray
They flap their wings and they fly away
Hush a baa baa, my little flee
Old Dad will be coming with shalls to thee

The skylark lifts and he sings to you
The winter comes with the cold and blue
Hush a baa baa, my little poor
Lang Willie is looking behind the door

The mares they sleep and the kye comes home
Almighty father; giv eus hope
Hush a baa baa, my little thing
He cover us all with his holy wing

The boat comes in and it goes away
It hives the sails and off she geh
Hush a baa baa, don't you fear
Nothing will happen while mama's near


14. Awkward Annie
Text och musik: Kate Rusby

I gave to you a hen
You gave it back again
Without it's eggs, my Annie
I gave to you a hare
You really didn't care
Now it has no legs, my Annie

Oh Annie let me in
I will fly, I will swim
I will die if you don't come near me
Oh no, don't you say so
You are my dear, my Annie

I gave to you a dog
You threw for it a log
Now it won't come back, my Annie
I gave to you a pig
Though it wasn't very big
Now the meats all black, my Annie


I gave to you a cow
You really don't know how
But it flew away, my Annie
I gave to you a horse
I'm a silly fool of course
For you rode away, my Annie

I gave to you my heart
You tore it all apart
When you rode away, My Annie


15. Vi styrde utöver Atlanten
Traditionellt sjungen ombord på skeppet "Richelieu", Strömstad 1903
Transkriberad av Sigurd Sternvall, Stockholm
Trallad melodi: "The two sisters", trad Irland
Sjömansrop: Trad, transkriberad av Sigurd Sternvall, Stockholm

Klart att vända!
Alle man till sin ända
Kocken till focken
Och gubben till rors!
Hard i läää!

Klart att vända!
En djäkel i var ända
Kocken i fockskot
Ror i barlasten
Opp å ned på stormasten!
Hard i läää!

Vi styrde utöver Atlanten
Pull home
Med ett skepp som var hemma ej långt härifrån
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

Ho va fin ho var grann var enaste man
Pull home
Satte segel i topp och på länsande lopp stack vi ut
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

Caliå var vår hamn, dit vi gå
Pull home
Som en lus på en kärad näver å hå
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg

Provianten den tröt men skepparen skröt
Pull home
Så vi dreja till remmen båd svalt å frös
Hala hem, hala hem, hala hem å belägg


OM NORTH SEA STORIES:
IRMELIN
Karin Ericsson Back - Eva Rune - Maria Misgeld

Vi har på detta album samlat in historier från länderna i och omkring Nordsjön. Vi får kunskap om äldre tiders levnadssätt och kan därigenom förmedla historier som går att applicera på samhället idag. Den naturligt fysiska kontakten som fanns mellan länder via sjöfart finns inte på samma sätt i idag – då var det vanligt att sjöfararna bytte musik med varandra och tog den med sig hem. På så sätt berikades och utvecklades respektive länders folkmusik. Vi inspireras av andra kulturers sånger och berättar historierna på vårt sätt i dag. Historierna seglar vidare men vi glömmer de inte..
/IRMELIN

Alla arrangemang av IRMELIN förutom Minne of Shirva´s Cradle Song som är arrangerad av
Craig Morgan Robson/IRMELIN

Producerad av IRMELIN
Inspelad av Petter Ericsson, Studio Epidemin
Mixad och mastrad av Johannes Lundberg, Studio Epidemin
Fotografier av Sarah Lycksten
Grafisk design av Cecilia Österholm
Konvoluttexter av IRMELIN
Engelsk översättning av konvoluttexter av Emma Reid
Till alla er som gjort denna skivproduktion möjligt - vårt varmaste tack.
Ett speciellt tack till våra familjer: utan er - ingenting...
 

Gyldene Freden


1. Visa i vinden
Text och musik: Cornelis Vreeswijk
Textbearbetning: Karin Ericsson Back
©Multitone AB/Warner/Chappell Music Scand AB

Jag sjunger en visa i vinden och hoppas att vinden för,
min sköna, den visan mot kinden och i hennes öra strör.
Och hennes hjärta rör.

Jag varit i länder många och ej varit i många fler.
Nog skulle jag sluta gånga om du mig därom ber
och kärligt på mig ser.

Men önska mig lycka på färden när jag nu ifrån dig drar.
Och orsaken älskade är den;jag kan ej stanna kvar
där jag ej din kärlek har.

Jag sjunger en visa i blåsten, jag sjunger en visa i storm.
Mitt hjärta är som en gråsten, mitt hjärta har mist sin
form och min smärta är enorm.

Men hör på min marsch under månen, den gungar i
stadig moll.
Den passar ej på grammofonen, den handlar om dig ditt troll
- att ditt hjärta är ett såll.


2. När solen tänder sina strålar
Trad fr Gotland/Sörmland
Textbearbetning: Karin Ericsson Back

När solen tänder sina strålar,
med ömhet tänker jag på dig.
När aftonsolens glans sig målar
är blott min tanke städs hos dig.

Om än din mamma skulle mig förneka
att bli ett äkta par med dig.
Vår kärlek kan hon aldrig neka
om än hon nekar mig din hand.

Du var den förste som jag älskat,
för alltid håller jag dig kär.
För din skull är mitt hjärta fängslat
och din bild uti mitt bröst jag bär.

Nu reser jag till fjärran länder,
adjö, adjö min vän med dig.
Och räck mig ej den falska handen
för min trogna har jag givit dig.

När solen tänder sina strålar,
med ömhet tänker jag på dig.
När aftonsolens glans sig målar
är blott min tanke städs hos dig.


3. Signatur Karlsson – Evig Vår & Helga Andersson
Text och musik: Olle Adolphson (Manus)
Gästartist: Peter Carlsson

Det var när sommarnatten kom
med doft från skog och mark.
Då såg jag dig en enda gång
i Västerviks folkets park.
Du var det vackraste jag sett
och hade ljusröd kjol.
Din hud var brun ditt hår var slätt
och långt och blekt av sol.
Jag ödde bort den bästa chans
som livet nånsin ger.
Vi dansade en enda dans
sen såg jag dig aldrig mer.

Jag undrar om du minns mig än
och hur du har det nu.
Det var ju ganska längesen
om sommaren -67.
Du blev väl säkert någons fru
och hoppas det gick bra.
Men kanske går du ensam nu
och har det liksom jag.
Och om du detta läsa får
och du vill träffa mig,
så skriv till Karlsson - evig vår
och vet att jag väntar dig.

Jag läst din efterlysning nu
min återfunne vän.
Jag fattar att det var just du
jag såg för så längesen.
Du anar ej vad det var trist
när du försvann sådär.

När jag gick hem till mig till sist
så grät jag och var kär.
Jag sökte dig varenda gång
så länge sommarn fanns.
Du var så glad, så smärt och lång
men jag såg dig ingenstans.

Jag bor här i Skellefteå
och har det som jag kan.
Sen fick jag mina ungar två
men fick aldrig någon man.
De bilder som jag skickat dig
behåll dem, kära du.
De föreställer båda mig
så här ser jag ut nu.
Jag heter Helga Andersson
jag väntar natt och dag.
Kom Karlsson, ta mig härifrån.
Kom Karlsson och gör mig glad!


4. Förglöm mig ej
Trad efter Aasti Nisi från Telemark, Norge
Översättning och textbearbetning: Maria Misgeld

Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer.
Förglöm mig ej när sorgen tynger dig.
Förglöm mig ej när jag i graven vilar.
Förglöm mig ej, jag glömmer aldrig dig.

Här är min hand, här är mitt unga hjärta.
Här är ett blomsterfång jag plockat dig.
Är du trött och tunger utav smärta
tänk då på mig, jag glömmer aldrig dig.

Varför bad du om mitt unga hjärta,
varför bad du mig att älska dig?
Varför var din kärlek inte evig,
varför var du så otrogen mot mig?

Farväl min vän, farväl min ungdoms glädje,
farväl du käraste jag har på jord.
Det var med dig jag tänkte mig att leva,
det var med dig jag tänkte mig att bo.

Förglöm mig ej när lyckan till dig kommer.
Förglöm mig ej när sorgen tynger dig.
Förglöm mig ej när jag i graven vilar.
Förglöm mig ej, jag glömmer al