IRMELIN
Swedish Traditional Songs

Ancient herding calls of the forest, songs of love, life and death, and energetic dance tunes.

VÄLKOMMEN TILL IRMELINS VÄRLD.
Traditionell och nykomponerad folkmusik med tre tätt samstämda röster.

Ett mångfald av känslouttryck och improvisation tar dig med på en vokal drömfärd.